پوشش سقف شیبدار یا شیروانی

تعریف سقف شیب دار: به سقفی که حداقل شیب آن( پانزده  درجه تا نهایت هفتاد درجه باشد) سقف شیب دار گفته میشود .

اکثرا در محیط های سرد و پر باران برای جلوگیری از نفوذ آب به داخل ساختمان از سقف های شیب دار استفاده می شود . در این سقف ها سازه ی سقف توسط فلزات و گاه  آهن کشی دیگر ایجاد می شود و پوشش سقف شیب دار بر روی آن نصب می شود.

این پوشش می تواند ، سفال، چوب و یا از مصالح دیگر باشند. از این سقف ها بیشتر در مناطق شمالی کشور و شهرهای بارانی استفاده میشود تا باعث عدم نفوذ و ورود آب به داخل شود.

گونه های مختلف سقف شیبدار:

نگهدارنده سقف شیب دار در اکثر انواع  کم و بیش تشابه دارد و نهایت پوشش نهایی  به کار رفته در سقف نوع سقف را مشخص می کند. سقف های  شیب دار در زمان قدیم  اکثرا آردواز و پس از آن از سفال بود که دارای حفره هایی بودند و عملا با سیم فلزی بر روی سازه مینشستند.

اکنون در حال حاضر از مصالح عایق رطوبت برای سقف شیب دار استفاده می شود که ظاهر بهتری نسبت همتای قدیمی خود دارند هم وزن کمتری دارند.

مزایا و معایب سقف شیبدار:

  • وزن کمتر نسبت به سقف های مسطح
  • سازگاری با اقلیم های پر بارش
  • سازگاری و سهولت در اجرا

از معایب این نوع پوشش میتوان به این موضوع اشاره کرد که فرمی که بنا به آن میدهد نباید خللی در ماهیت سقف بوجود آورد و اینکه در صد شیب در زیبایی کار بسیار دخیل میباشد و اینکه نوع پوشش نباید خللی در شیب ایجاد کند .

مراحل اجرای سقفهای شیبدار

از مهم ترین اجزای ساختمان سقف آن است  که باعث هویت بخشی و زیبایی خانه ها می گردد. عوامل بسیاری مانند ۱-میزان باد، باران، ۲-رطوبت، ، ۳-گرما، سرما و نیز نوع کاربری ساختمان، وزن و دیگر مشخصات ساختمان، عامل هایی هستند که می توانند در نوع سقف ساختمانها تاثیرگذار باشند.

برای اجرای سقفهای شیبدار در وهله اول  باید نشیمنی مناسب جهت قرار گرفتن زیرسازی سقف شیبدار ایجاد نمود. برای این منظور دور تا دور فضای مورد نظر را بوسیله پروفیل یک کلاف ایجاد می نماییم.

کلاف با  استفاده از اتصالات مربوطه به اسکلت سازه متصل شود. تا  به واسطه نیروهایی مانند طوفان از ساختمان جدا نشود.

بعد از مراحل تکمیلی ساخت کلاف با توجه به نوع سقف شیبدار مورد نظر  در وهله اول بلندترین دهنه مورد نیاز سقف را ساخته و در محل مورد نیاز قرار داده می شود. سپس پروفیلهای جانبی جهت ایجاد شیب سقف به پروفیل اصلی و صل میشود.  این کار تا آخرین مرحله سقف شیبدارانجام میشود.

اندازه پروفیل های فرعی سقف شیبدار به  اندازه نیروی وارده به، ۱-طول پروفیلها، ۲-سقف و مصالح پوشش سقف تغیبر خواهد کرد که در بیشتر مواقع با توجه به نقشه های مربوطه  قبل از شروع به کار مشخص میشود.