سوله

کلمه سوله به انگلیسی industrial shed می باشد .

سوله اصطلاحی است که به سیستم های سازه ای قابی شکل با استفاده از سقف های شیبدار گفته می شود .

سوله از مهمترین و پرکاربردترین سازه های مورد استفاده در زمینه های مختلف صنعتی ، ورزشی ، انبار و غیره می باشد.

سوله دو طبقه

ساخت سوله ۲ طبقه اکثرا به منظور ایجاد فضای بیشتر برای انبار ها و … است .

ساخت سوله دو طبقه

برای ساخت سوله دو طبقه باید نوع کاربری و باری که در آینده قراره در این سازه قرار بگیرد را در نظر گرفت .

سوله های ۲ طبقه را می توان از همان ابتدا بصورت ۲ طبقه و یا سوله یک طبقه که در آینده اقدام ساخت طبقه دوم هم داشته باشد در نظر گرفت .

در این نوع سازه باید توجه کنیم که طبقه زیرین تحمل بار ناشی از طبقه فوقانی را داشته باشد .

سوله های دو طبقه بدلیل استفاده زیاد از فولاد جز سوله های سنگین به حساب می آیند.

در این سوله ها بیشتر از فولاد استفاده میشود زیرا مقاومت بیشتری نسبت به بتن دارند .

سوله های ۲ طبقه به دو صورت دوبلکس و مجزا ساخته می شوند که کاربری دوبلکس بیشتر حالت سازه های مسکونی را دارند .  و سوله های دوبلکس مجزا که دسترسی آنها بصورت پله از بیرون دسترسی را ایجاد می کند.

برای ساخت این سوله و اجرای آن حتما باید توسط افراد متخصص و افراد ماهر انجام گیرد چون در نظر نگرفتن و نداشتن اطلاعات کافی در این مورد باعث خسارت ها و ضرر های جبران ناپذیری می شود.