انواع سوله از نوع HSS

امروزه سوله ها را با توجه به نیاز مشتری و الزامات فنی، با استفاده از پروفیل های فولادی و در انواع متنوعی تولید می کنند. ستون های به کار رفته در سوله ها از باکس مستطیلی HSS ساخته می شود که در نتیجه منجر به ساخت سوله های مدرن خواهد شد.

 انواع سوله های HSS

 1. سوله قوسی با تیر ساخته شده از تیر ورق
 2. سوله هشتی با تیر ساخته شده از تیر ورق
 3. سوله قوسی با تیر ساخته شده از مقاطع دایره ای H.S
 4. سوله هشتی با تیر ساخته شده از مقاطع دایره ای CHS
 5. سوله هشتی با تیر ساخته شده از مقاطع HSS ویژه دهانه های ۱۸-۱۲ متر

سوله قوسی با تیر ساخته شده از تیر ورق:

سوله قوسی با تیر ساخته شده از تیر ورق، همانگونه که از نامش پیداست از تیر قوسی I با مقطع متغیر و ستون HSS ساخته می شود. در این مدل در بالای ستون لنگر قاب به وسیله براکت های تقویتی در دو سمت ستون ها و همچنین با افزایش مقطع، کنترل می گردد.

 • مزایای استفاده از سوله قوسی با تیر ساخته شده از تیر ورق:
 1. استقامت بالا
 2. کارآمد و قابل اجرا در بسیاری از محیط ها
 3. سهولت در پیاده سازی این نوع سوله و همچنین محاسبات آن

سوله هشتی با تیر ساخته شده از تیر ورق:

سوله هشتی با تیر ساخته شده از تیر ورق نیز از ستون هایی به صورت باکس فولادی و از تیرهایی به صورت I با مقطع متغیر ساخته می شوند. در این مدل در بالای ستون لنگر قاب به وسیله براکت های تقویتی در دو سمت ستون ها و همچنین با افزایش مقطع، کنترل می گردد.

 • مزایای استفاده از سوله هشتی با تیر ساخته شده از تیر ورق:
 1. استقامت بالا
 2. کارآمد و قابل اجرا در بسیاری از محیط ها
 3. سهولت در پیاده سازی این نوع سوله و همچنین محاسبات آن

سوله قوسی با تیر ساخته شده از مقاطع دایره ای C.H.S :

سوله قوسی با تیر ساخته شده از مقاطع دایره ای C.H.S، ستون ها از پروفیل های فولادی توخالی ساخته می شوند و دیگر مانند سوله های دیگر از ستون I با مقطع متغیر ساخته نمی شود. لنگر قاب، توسط براکت های تقویتی با افزایش مقطع از دو طرف ستون کنترل خواهد شد. در ساخت این نوع سوله ها تیرها، از یک جفت مقطع دایره ایCHS) ) قوس دار تشکیل شده است.

 • مزایای استفاده از سوله قوسی با تیر ساخته شده از مقاطع دایره ای H.S :
 1. مقاومت بالا
 2. کم وزن بودن
 3. زیبایی
 4. حذف محدودیت های معماری (بیرون زدگی ماهیچه ستون)

سوله هشتی با تیر ساخته شده از مقاطع دایره ای CHS :

در مدل سوله هشتی با تیر ساخته شده از مقاطع دایره ای CHS، ستون ها از پروفیل های فولادی ساخته شده و دیگر مانند سوله های دیگر از ستون I با مقطع متغیر ساخته نمی شود. لنگر قاب، توسط براکت های تقویتی با افزایش مقطع از دو طرف ستون کنترل خواهد شد. در ساخت این نوع سوله ها تیرها، از یک جفت مقطع دایره ایCHS) ) صاف تشکیل شده است. اگر سازندگان از ساندویچ پنل به عنوان پوشش سقف استفاده کنند، دیگر از قاب قوسی استفاده نخواهد شد و از این مدل قاب استفاده می شود.

 • مزایای استفاده از سوله هشتی با تیر ساخته شده از مقاطع دایره ای CHS :
 1. مقاومت بالا
 2. کم وزن بودن
 3. زیبایی
 4. حذف محدودیت های معماری (بیرون زدگی ماهیچه ستون ها )

سوله هشتی با تیر ساخته شده از مقاطع HSS ویژه دهانه های ۱۸-۱۲ متر:

در ساخت سوله هشتی با تیر ساخته شده از مقاطع HSS ویژه دهانه های ۱۸-۱۲ متر همانگونه که از نامش پیداست با قاب هشتی جهت دهانه های کوچک ۱۲ تا ۱۸ متر به کار گرفته می شود. در این مدل از سوله از پروفیل HSS با مقطع مستطیل شکل و ابعاد یکسان برای تیر و ستون ها استفاده می کنند.

 • مزایای استفاده از سوله هشتی با تیر ساخته شده از مقاطع HSS ویژه دهانه های ۱۸-۱۲ متر:
 1. استحکام بسیار بالا
 2. کم وزن بودن و سبک بودن
 3. نصب آسان