• کرج – گلشهر – بلوار گلزار شرقی – ساختمان کسری – واحد ۹

خدمات اجرای پوشش سقف سوله در تهران

اجرای پوشش سقف سوله در تهران تهران کانون اقتصادی ایران است و نخستین منطقهٔ صنعتی این کشور محسوب می‌شود، بسیاری از کارهای صنعتی در این پایتخت انجام میشود . بسیار از شهرکهای صنعتی معروف و بزرگ از جمله عبـاس آبـاد …
ادامه مطلب