• کرج – گلشهر – بلوار گلزار شرقی – ساختمان کسری – واحد ۹

اجرای پوشش سقف سوله پروژه برنا دام دارو

اجرای پوشش سقف سوله در شهرک صنعتی سپهر نظراباد

شامل :  توری، پشم شیشه و ورق، اجرای ابرو کنار به متراژ ۶۴ متر طول

متراژ : ۸۰۰ متر مربع

پروژه : برنا دام دارو

واقع در : شهرک صنعتی سپهر نظراباد

اجرای پوشش سقف سوله