• کرج – گلشهر – بلوار گلزار شرقی – ساختمان کسری – واحد ۹

رسام طب آریا

مرحله شروع به کار قالب بندی

نام پروژه : رسام طب آریا

محل پروژه : شهرک صنعتی کوثر

مرحله قالب بندی پدستال و فنداسیون سوله جهت اماده سازی جهت بتن ریزی