• کرج – گلشهر – بلوار گلزار شرقی – ساختمان کسری – واحد ۹

سوله چیست؟

تعریف سوله سوله یکی از انواع مختلف سازه های فلزی می باشد و عمدتا دارای سقف شیبدار یا قوسی هستند سوله ها بیشتر در موارد صنعتی با توجه به نوع کاربرد و ابعاد دهنه مورد استفاده قرار می گیرد. ساخت …
ادامه مطلب